In het Nederlandsch Dagblad van 20 november 2020 stond een interview met Janneke Plantinga, pionier in Drachten en bestuurslid van het Evangelisch Werkverband. Hieronder een weergave van het interview. Voor het originele artikel, klik hier (inloggen vereist).

 

Wat is een huiskerk?

‘Dat is een kerk bij iemand thuis, die bestaat uit mensen met wie je je leven en geloof deelt. Je eet gezellig samen, bidt en leest met elkaar uit de Bijbel. Belangrijk is dat je je ook naar buiten richt. Denk aan helpen bij een voedselbank of je inzetten voor asielzoekers en eenzame of oude mensen – alles wat je voor je naaste kunt doen. Zo bouw je relaties op en gaan mensen vragen: waarom doen jullie dit? Dan kun je in gesprek gaan over geloof en kerk.’

Waarom een huiskerk?

‘Omdat we merken dat veel gezinnen afknappen op de vorm van de traditionele kerk, waarbij mensen op zondag samenkomen. Zij hebben behoefte hun geloof praktisch handen en voeten te geven, ook doordeweeks. De gemiddelde leeftijd in de kerken stijgt. Vooral jonge gezinnen komen niet meer zo vaak in de kerk. Sommigen zeggen het geloof vaarwel. Jammer, zij vormen de toekomst van de kerk. Bovendien gunnen wij iedereen een relatie met onze liefdevolle God. Een huiskerk kan deze mensen beter opvangen.’

Hoe krijgt een huiskerk concreet vorm?

‘Stap 1: begin met je eigen gezin. Stap 2: zoek er een ander gezin bij. Bij vier gezinnen moet je splitsen. Zo komen er altijd nieuwe mensen bij. Het is de bedoeling dat je een keer in de maand een viering houdt. Dat is ook het moment om te bespreken wat je voor anderen kunt doen.’

Volgens u kon de timing niet beter. Wat bedoelt u?

‘Wij waren al bezig met het ontwikkelen van het idee van de huiskerk toen corona kwam. Op dertig personen na kan niemand meer naar de kerk. Veel gezinnen willen niet naar de livestream van hun eigen kerk kijken. In deze situatie kan de huiskerk een goede oplossing zijn.’

Kan de huiskerk een traditionele kerk vervangen?

‘Ik zie de huiskerk als aanvulling op de traditionele kerk. Er is behoefte aan diversiteit in vormen van kerk-zijn. Daarnaast is er maar een keer in de maand huiskerk. Hoe erg is het trouwens als mensen een huiskerk bezoeken in plaats van een gewone kerk? Het gaat erom dat christenen samenkomen om een te zijn in de Heer, hun geloof te vieren en te doen wat Jezus van ons vraagt.’

Hoe gaan jullie het huiskerkconcept op de kaart zetten?

‘Met de website www.dehuiskerk.nl en een gratis webinar op vrijdag 11 december. Door corona weten we niet hoe dit initiatief wordt ontvangen. We zullen het zien.’