Jezus zegt in Mattheus 6:33: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’. Een bekende tekst. Een radicale tekst. Maar wat betekenen deze woorden precies? En hoe moet je ze toepassen? Wat betekent het concreet dat Gods koninkrijk de hoogste prioriteit moet hebben in ons leven? Dat het om commitment vraagt.

Lees onderstaande tekst hardop voor en laat het even een paar minuten bezinken.

1) Ga het koninkrijk binnen. Voordat we ook maar iets anders doen, moeten we ons overgeven aan Koning Jezus en buigen onder Zijn heerschappij.

2) Stel het meeste belang in het koninkrijk. Vraag niet: ‘Hoe doet mijn club het?’ Of: ‘Wat zeggen de peilingen?’ Of: ‘Hoe gaat het met mijn aandelen?’ Maar vraag: ‘Hoe gaat het met het koninkrijk?’ De kerk van Christus moet onze eerste interesse hebben.

3) Geef je eerste geld aan het koninkrijk. In plaats van te kijken wat er overblijft aan het einde van de maand, moet het eerste deel van ons inkomen voor het koninkrijk zijn.

4) Geef je eerste minuten aan het koninkrijk. Wacht niet totdat je God er ergens tussen kunt drukken op een bepaald moment van de dag of wacht niet om Hem het laatste (slaperige) stukje van je dag te geven. Neem juist aan het begin van de dag de tijd om te luisteren naar Zijn Woord en tot Hem te bidden.

5) Geef de eerste dag aan het koninkrijk. God heeft de eerste dag van de week apart gezet zodat we afstand zouden nemen van de koninkrijken van deze wereld en van het bouwen aan ons eigen koninkrijkje en onze aandacht zouden richten op de opbouw van Zijn koninkrijk.

6) Geef je beste krachten aan het koninkrijk. Wacht niet tot je oud bent en nog slechts een paar vermoeide jaren aan God kunt geven. Dien Hem vroeg en jong, dien Hem krachtig en vol energie!

7) Kijk naar je leven en naar deze wereld vanuit het perspectief van het koninkrijk. Als je het nieuws leest, ziet of hoort, pas dan het filter van het koninkrijk toe. Kijk naar de gebeurtenissen in deze wereld in het licht van wat de Bijbel zegt over Gods koninkrijk.

8) Maar je keuzes en je plannen op basis van de criteria van het koninkrijk. Als je een belangrijke beslissing moet nemen, dan moet je eerste vraag niet zijn: ‘Wat heeft dit voor gevolgen voor mijn gezin?’, maar: ‘Wat heeft dit voor gevolgen voor Gods koninkrijk?’

9) Stel het koninkrijk centraal in je gebeden. Natuurlijk mag je bidden voor persoonlijke noden en de noden van de mensen om je heen. En dat mag je vaak doen! Maar we moeten nooit vergeten dat ‘Uw koninkrijk kome’ voor ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ staat.

10) Zoek boven alles de zaligheid voor je kinderen. Natuurlijk willen we dat onze kinderen een goede opleiding, een goede baan, een goede man of vrouw en een goed huis krijgen. Maar het allerbelangrijkste is dat ze de goedheid van God leren kennen door het geloof in de Heere Jezus. Als we onze kinderen zouden vragen: ‘Wat denk je dat je ouders vooral voor jullie willen?’, dan moet hun antwoord zijn: ‘Het koninkrijk van God’.

(Bron: Dr. David Murray, www.geloofstoerusting.nl)

Wat raakt  jou in deze tekst? Praat hierover met elkaar. 

 

Als huiskerk is het goed om vooraf afspraken te maken. Ga hiervoor de volgende vragen bij langs om af te stemmen wat jullie van elkaar verwachten. Lees eerst de tips voor een goed gesprek!

  • Wat zijn redenen om huiskerkbijeenkomsten af te zeggen of te verplaatsen? Ziekte, begrafenis, of zijn er voor jullie meer of andere redenen?
  • Wie is er verantwoordelijk voor tieners/jongeren? Mogen die in het de groep gooien als ze niet kunnen? Of ligt deze verantwoordelijkheid bij de ouders?
  • Op welke plek staat de huiskerk in jouw agenda? Komt het voor of na je gezin? Komt het voor of na je werk? Komt het voor of na je sporten?
  • Wat verwachten we van elkaar? Of wat verwachten we niet van elkaar?
  • Maak een goede planning wanneer je elkaar de komende periode gaat zien en of er iets verwacht wordt ter voorbereiding.